<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ocean  
['əʊ∫n]
danh từ
  • đại dương, biển
cuộc hành trình trên đại dương
  • khoảng mênh mông (cỏ...)
  • một trong những khu vực chính phân chia khối nước đó
Đại Tây Dương, Thái Bình Dương..
      • vô vàn, vô khối, vô thiên lủng
đừng lo - chúng ta còn khối thời gian
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt