<
Trang chủ » Tra từ
obtuse  
[əb'tju:s]
tính từ
  • cùn, nhụt
dao cùn
  • (toán học) tù
góc tù
  • chậm hiểu, trì độn
  • âm ỉ
đau âm ỉ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt