<
Trang chủ » Tra từ
oblivion  
[ə'bliviən]
danh từ
  • sự lãng quên
  • sự bị lãng quên
Nỗi đau khiến anh ta thèm muốn sự quên lãng
bị lãng quên, bị bỏ đi
      • sắc lệnh ân xá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt