<
Trang chủ » Tra từ
oar  
[ɔ:(r)]
danh từ
 • mái chèo
 • người chèo thuyền, tay chèo
 • (nghĩa bóng) cánh (chim); cánh tay (người); vây (cá)
   • bị bắt và làm việc nặng và lâu
   • hay can thiệp vào chuyện của người khác
   • đưa ra một ý kiến, lời khuyên
động từ
 • xen vào, can thiệp
 • (thơ ca) chèo thuyền, chèo
   • vung tay, khoát tay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt