<
Trang chủ » Tra từ
oak  
[ouk]
danh từ
 • (thực vật học) cây sồi
 • lá sồi
 • màu lá sồi non
 • gỗ sồi
 • đồ đạc bằng gỗ sồi
 • cửa ngoài (của một loạt buồng, (thường) bằng gỗ sồi ở trường đại học Anh)
đóng cửa không tiếp khách
 • (thơ ca) tàu bè bằng gỗ
   • tên cuộc đua ngựa hàng năm ở Epsom, gần London
   • đội tàu và thuỷ thủ của hải quân Anh
   • vấn đề lớn có thể xảy ra từ nguyên do nhỏ hay đơn giản nhất; cái sảy nảy cái ung
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt