<
Trang chủ » Tra từ
nylon  
['nailən]
danh từ
  • ni lông
  • ( số nhiều) quần áo lót ni lông; tất ni lông (đàn bà)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt