<
Trang chủ » Tra từ
nut  
[nʌt]
danh từ
 • (thực vật học) quả hạch
 • (từ lóng) đầu
 • ( số nhiều) cục than nhỏ
 • (kỹ thuật) đai ốc
 • (từ lóng) người khó chơi; việc hắc búa, việc khó giải quyết
một thằng cha khó chơi; một công việc hắc búa khó nhai
 • (từ lóng) công tử bột
 • (từ lóng) người ham thích (cái gì)
 • (từ lóng) người điên rồ, người gàn dở
   • gàn dở, mất trí, hoá điên
   • (từ lóng) mê, say mê, thích ham
nội động từ
   • cáu tiết, nổi cơn tam bành
   • những chi tiết cần thiết
   • chút nào, tí nào
hắn chẳng nói được chút tiếng Pháp nào cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt