<
Trang chủ » Tra từ
nuptial  
['nʌp∫əl]
tính từ
  • (thuộc) hôn nhân; (thuộc) lễ cưới
ngày cưới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt