<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
numéro  
danh từ giống đực
 • số
số điện thoại
số tài khoản
phòng số hai
nó ở số sáu (phòng, nhà)
số trúng giải
số báo mới nhất
gọi người có số tiếp theo
 • (sân khấu) tiết mục
một tiết mục hay
 • (thân mật) người kì cục
một người kì cục quá!
   • (thân mật) chuồng tiêu
   • người đứng đầu
ông ta là người đứng đầu của đảng
   • (thân mật) số một
kẻ thù số một
   • hạng nhất
   • được số may
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt