<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nuit  
danh từ giống cái
 • đêm
ngày và đêm
màn đêm buông xuống
đêm không trăng
nửa đêm
cả đêm
 • tối
trời tối
 • tiền trọ đêm
trả tiền trọ đêm
 • (nghĩa bóng) sự ngu dốt, sự tối tăm
   • khi trời tối hẳn
   • khi trời xẩm
   • (thơ ca) mặt trăng
   • hộp đêm
   • đêm ngủ yên; chúc ngủ ngon!
   • khác nhau như ngày với đêm
   • (ban) đêm
công việc ban đêm
sự gác đêm
   • rất khác biệt nhau
   • lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm
   • sắp tối rồi
   • thời kỳ xa xưa
   • tắt đèn nhà ngói như nhà tranh
   • (thơ ca) cái chết
   • không sống được đến sáng hôm sau
   • đêm trắng (cả đêm không ngủ; cả đêm vẫn có ánh sáng mặt trời)
   • luôn luôn, cả ngày lẫn đêm
   • thức đêm
   • tủ nhỏ đầu giường
   • bô (dùng để đi đái vào ban đêm)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt