<
Trang chủ » Tra từ
nucleus  
['nju:kliəs]
danh từ, số nhiều nuclei
  • bộ phận trung tâm mà quanh đó, các phần khác được tập hợp hoặc tập trung lại
pháo đài là trung tâm của thành phố cổ
những bức vẽ này sẽ tạo thành cốt lõi của bộ sưu tập mới
  • (vật lý) bộ phận trung tâm của một nguyên tử bao gồm các prôtôn và nơtrôn; hạt nhân
  • (sinh vật học) nhân (tế bào)
  • (thực vật học) hạch (của quả hạch)
  • (vật lý) hạt nhân
hạt nhân nguyên tử
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt