<
Trang chủ » Tra từ
nuốt  
[nuốt]
  • to swallow; to gulp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt