<
Trang chủ » Tra từ
novel  
['nɔvəl]
tính từ
  • mới, mới lạ, lạ thường
một ý nghĩ mới lạ
danh từ
  • tiểu thuyết, truyện
thể văn tiểu thuyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt