<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nova  
['nouvə]
danh từ, số nhiều novae , novas
  • (thiên văn học) sao mới hiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt