<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nouveau  
tính từ
 • mới; mới lạ
sách mới
bộ sưu tập mới
từ mới
những người mới giàu
mới ra nghề
những người mới đến
năm mới
mới vào nghề
những khuôn mặt mới lạ
   • lại nữa
   • lại một lần nữa
lại bị bệnh nữa
   • mới đây
   • có mới nới cũ
danh từ giống đực
 • cái mới
trong việc ấy có cái mới
 • người mới đến; học sinh mới
có ba học sinh mới trong lớp này
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt