<
Trang chủ » Tra từ
nous  
[naus]
danh từ
  • (triết học) trí tuệ, lý trí
  • (thông tục) sự hiểu điều phải trái, sự hiểu lẽ thường
  • (thông tục) tính tháo vát; óc thực tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt