<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
notre  
tính từ ( số nhiều nos )
  • của chúng tôi, của chúng ta, của ta
cái nhà của chúng ta
con chúng tôi
vào thời đại của chúng ta
Tổ quốc ta
(thân mật) người bệnh (của chúng ta) sức khoẻ ra sao?
  • của tôi, của ta (với ý bề trên hay khiêm tốn)
ý muốn của ta là thế đấy
đó không phải là quan điểm của tôi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt