<
Trang chủ » Tra từ
notebook  
['noutbuk]
danh từ
  • quyển vở nhỏ để ghi chép; sổ tay; sổ ghi chép
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt