<
Trang chủ » Tra từ
normally  
['nɔ:məli]
phó từ
  • thông thường, như thường lệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt