<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
normale  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • mức bình thường, mức thông thường
trí thông minh trên mức thông thường
  • (toán học) pháp tuyến
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt