<
Trang chủ » Tra từ
noise  
[nɔiz]
danh từ
  • tiếng; tiếng ồn ào, tiếng om sòm, tiếng huyên náo
làm ồn
nổi tiếng trên thế giới, được thiên hạ nói đến nhiều
      • nhân vật quan trọng
ngoại động từ
  • loan truyền, đồn
có tin đồn rằng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt