<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
noir  
tính từ
 • đen
tóc đen
mắt đen
bảng đen
con bài đen (con chép, con bích)
kính đen (kính râm)
bánh mì đen
đen như mực
đen như than
 • da đen
nữ ca sĩ da đen
khu phố của người da đen
 • tối đen
đêm tối đen
tối như hũ nút
bầu trời tốt đen, âm u
 • thâm, bầm
bị đòn bầm cả người
 • bẩn, bẩn thỉu
tay bẩn
những tội ác bẩn thỉu
việc làm bẩn thỉu
 • đen tối
ý nghĩ đen tối
một ngày đen tối
 • đen đủi
số phận đen đủi
 • nham hiểm, hung ác
tâm hồn nham hiểm
 • say xỉn, chếnh choáng hơi men
   • hộp đen
   • quỹ đen
   • (vật lý học) phòng tối
   • (thông tục) say khướt, say bí tỉ
   • đợt lạnh dữ dội
   • (thân mật) công nhân mỏ than
   • chỗ ấy tối như hũ nút
   • sổ đen
   • chợ đen
   • nhìn ai với con mắt giận dữ
   • (thiên văn) lỗ đen vũ trụ
phó từ
 • (bằng màu) đen
sơn đen, vẽ đen
danh từ giống đực
 • người da đen (chữ N viết in)
người da đen Phi châu
 • màu đen
nhuộm màu đen
 • chất đen
đen anilin
tô đen mí mắt
 • (đánh bài) (đánh cờ) quân đen
 • quần áo đen
mặc quần áo đen
 • bóng tối, đêm tối
sợ trong đêm tối
 • (quân sự) điểm đen, hồng tâm (ở bia bắn)
bắn ngay hồng tâm
 • sự buồn rầu, sự buồn bã
anh ta đang buồn
 • bệnh đen (ở cây)
 • (thân mật) tách cà-phê đen (cũng) viết petit noir
   • (thân mật) phiền muộn
   • thâm tím mình mẩy
   • chẳng hiểu gì hết
   • (sân khấu) tắt đèn trên sân khấu
   • than xương
   • bồ hóng
   • phân minh, rành mạch, dứt khoát
   • (thân mật) tách cà phê đen
   • vấn đề người da đen
   • nhìn mọi việc với con mắt bi quan
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt