<
Trang chủ » Tra từ
node  
[noud]
danh từ
  • (thực vật học) mấu, đốt, mắt
  • (y học) cục u, bướu cứng
  • (toán học); (vật lý) giao điểm; nút
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt