<
Trang chủ » Tra từ
nick  
[nik]
danh từ
 • nấc, khía
   • đúng lúc
   • trại giam, nhà tù
ngoại động từ
 • cắt, nấc, khía; làm mẻ (dao)
 • cắt gân đuôi (ngựa cho cụp xuống)
 • bắt kịp (xe lửa...); chộp, bắt quả tang, tóm đúng (kẻ trộm, kẻ cắp...)
 • đoán trúng (sự thật)
 • gieo (súc sắc) trúng số to
 • (từ lóng) ăn cắp, xoay
nội động từ
 • ( nick in ) chặn ngang (chạy đua)
 • ( nick with ) giao phối (động vật)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt