<
Trang chủ » Tra từ
nhuộm  
[nhuộm]
động từ.
  • to dye.
his gown blent tints of grass and pale blue sky
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt