<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nhiệm  
tính từ
  • (cũ) ứng nghiệm một cách thần kì, lẽ thường không hiểu được.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt