<
Trang chủ » Tra từ
nhiêu  
[nhiêu]
  • (cũ) Exemption from corvees.
To pay For an exemption from corvees.
  • Person exempt from corvees.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt