<
Trang chủ » Tra từ
nhựa  
[nhựa]
danh từ.
  • (Bot) resin; gum; pitch; tarr; sap/wine
  • plastic
  • bitumen, asphalt, mineral pitch (nhựa đường)
  • (colloq.) opium
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt