<
Trang chủ » Tra từ
nhịp  
[nhịp]
  • rhythm; cadence; measure; time.
breathing rate
  • span, bridge span (nhịp cầu)
  • to drum.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt