<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nhất phiến băng tâm  
  • 一片冰心 <形容心地纯洁,不羡慕荣华富贵(语本唐王昌龄《芙蓉楼送辛渐》诗:'洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶')。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt