<
Trang chủ » Tra từ
nhấc  
[nhấc]
  • to lift; to raise
To pick up the receiver; To lift the receiver
Help me lift the wardrobe !
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt