<
Trang chủ » Tra từ
nhúng  
[nhúng]
động từ.
  • to steep; to soak; to dip; to immerse; embed
to dip something in a liquid.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt