<
Trang chủ » Tra từ
nhân viên văn phòng  
[nhân viên văn phòng]
  • clerk, office worker, desk worker, white-collar/clerical worker; (nói chung) clerical/office staff
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt