<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nhánh sông đổ ra biển  
  • 岔流 <从河流干流的下游分出的流入海洋的小河流。也叫汊流。>
  • 汊流 <从河流干流的下游分出的流入海洋的小河流。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt