<
Trang chủ » Tra từ
nhánh sông  
[nhánh sông]
  • branch of a river; head-waters
the tributary system of a river, the ramifications of a river
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt