<
Trang chủ » Tra từ
nhánh  
[nhánh]
danh từ.
  • branch; limb; bough.
branch of tree
  • shining black, inky black
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt