<
Trang chủ » Tra từ
nghị viện  
[nghị viện]
  • duma; knesset; diet; congress; legislature; parliament; national assembly
  • parliamentary
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt