<
Trang chủ » Tra từ
ngốc  
[ngốc]
tính từ.
  • stupid; idiot.
  • foolish, silly, inane
he is a blockhead/dolt/numskull/an ass
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt