<
Trang chủ » Tra từ
ngọc  
[ngọc]
danh từ
  • gem; precious stone
pearl in the Far East
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt