<
Trang chủ » Tra từ
ngõ  
[ngõ]
danh từ.
  • gate, by-street; lane; alley
dark alley
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt