<
Trang chủ » Tra từ
ngôn  
[ngôn]
  • (colloquial) speak (nói)
tell tall tales
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt