<
Trang chủ » Tra từ
ngân nga  
[ngân nga]
  • Trill (when declaming poems...).
  • vibrate; resound; hum a tune
drone out a song
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt