<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
newspaper  
['nju:zpeipə]
danh từ
  • báo
báo hằng ngày
  • giấy báo; giấy nhật trình
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt