<
Trang chủ » Tra từ
necklace  
['neklis]
danh từ
  • chuỗi hạt (vàng, ngọc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt