<
Trang chủ » Tra từ
neck  
[nek]
danh từ
 • cổ (người, súc vật; chai, lọ)
gãy cổ, chết vì gãy cổ
bị bệnh cứng cổ
cổ chai
 • thịt cổ (cừu)
 • chỗ thắt lại, chỗ hẹp lại (của một cái gì)
 • (từ lóng) tính táo tợn, tính liều lĩnh; người táo tợn, người liều lĩnh
thằng táo tợn gớm!
   • khắc phục được những phần khó khăn nhất (của một công việc...)
   • (từ lóng) bị đánh chết
   • bị một vố đau; bị quở trách trừng phạt nặng nề; bị thải hồi
   • dở bướng, cứng đầu cứng cổ
   • ngang nhau, không hơn nhau tí nào (chạy thi; đua ngựa)
   • được ăn cả ngã về không; một mất một còn
   • liều mạng
   • thoát chết ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • thách đánh
   • (nghĩa bóng) sự bướng bỉnh, sự ngoan cố, sự cứng đầu cứng cổ
   • (từ lóng) nói lung tung, nói bừa bãi
   • ở sát đằng sau ai
   • hoàn toàn
   • người hoặc vật gây phiền toái, của nợ
   • bị liên lụy vào việc gì
   • thắng/thua trong gang tấc
   • tức tối đến nỗi muốn vặn cổ ai
   • gánh nặng trách nhiệm
   • đè đầu cưỡi cổ ai, bức hiếp ai
ngoại động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ôm cổ; ôm ấp, âu yếm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt