<
Trang chủ » Tra từ
nearby  
['niəbai]
tính từ
  • ở vị trí gần; không xa
hãy đưa cô ta đến một bệnh viện gần đó
làng bên cạnh
phó từ
  • ở vị trí gần; không xa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt