<
Trang chủ » Tra từ
ne  
[ne]
  • (địa phương) Drive to one side, drive sidewards, pen cattle
To drive the gaggle of geese sidewards into a pond.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt