<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
naturel  
tính từ
 • tự nhiên
màu tự nhiên
 • thiên nhiên
nước khoáng thiên nhiên
 • bẩm sinh
tính tốt bẩm sinh
 • đương nhiên, tất nhiên
sự thất bại đương nhiên
   • sự ỉa đái
   • con (đẻ) hoang
   • (từ cũ; nghĩa cũ) vạn vật học
   • chết bệnh; chết già
   • bộ phận sinh dục
   • tự nhiên học
danh từ giống đực
 • bản tính
bản tính của con người
 • tính tự nhiên, vẻ tự nhiên
cách nói thiếu tự nhiên
bức tranh thiếu vẻ tự nhiên
 • thổ dân, người bản xứ
   • không gia vị
món thịt bò không gia vị
   • (từ cũ, nghĩa cũ) theo mẫu tự nhiên (vẽ mô tả...)
   • đánh chết cái nết không chừa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt