<
Trang chủ » Tra từ
name  
[neim]
danh từ
 • tên, danh tánh
tên thời con gái
tôi chỉ biết tên ông ta
mang tên, lấy tên
nhân danh; vì, vì quyền lợi của
nhân danh luật pháp
nhân danh cá nhân; vì mình, vì quyền lợi bản thân
lôi tên ai ra mà chửi rủa hoặc chế nhạo
dùng tên ai (nhất là tên của Chúa) một cách bất kính
 • danh nghĩa
vua trên danh nghĩa
 • tiếng tăm, danh tiếng
nổi tiếng
có tiếng tốt
nổi tiếng là dũng cảm
 • danh nhân
những danh nhân trong lịch sử
 • dòng họ
the last of the Mac Donalds' name
người cuối cùng của dòng họ Mác-Đô-nan
   • muốn (uống rượu, được món quà...) gì thì nói ra!
   • không có một cái gì (dù là một tí mà thôi)
   • không có một đồng xu dính túi
ngoại động từ
 • đặt tên; gọi tên
anh có thể nói tên được tất cả các loại hoa trong vườn này không?
 • định rõ; nói rõ
định rõ ngày; định rõ ngày cưới (người con gái)
hãy nói giá đi, hãy cho giá đi
 • chỉ định, bổ nhiệm
được bổ nhiệm làm (chức vụ gì...)
   • chỉ mới kể một số mà thôi (chứ chưa kể hết)
   • đặt theo tên (của người nào)
thành phố được đặt tên là Lê-nin
   • không thể sánh với, không thể để ngang hàng với
nó không thể nào sánh với anh nó được
   • mang tên, có tên là
   • là nét đặc trưng của ai
   • bôi nhọ ai, hạ nhục ai
   • tên tuổi bị vấy bùn, tiếng tăm bị bôi bác
   • ghi tên vào, ghi danh vào
   • trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
   • từ ngữ cửa miệng (tức trở nên quen thuộc)
   • kể tên ra cho biết, nêu tên
   • nếu anh cho rằng có người vô trách nhiệm thì xin nêu tên ra
   • gắn bó với, liên kết với
   • trên danh nghĩa mà thôi
Ông ta là người lãnh đạo trên danh nghĩa mà thôi : Người phó của ông ta đã thực sự nắm quyền
   • tự gầy dựng tiếng tăm cho mình
   • mục đích trọng yếu
   • tiếng tăm đáng nể
   • chẳng có dù là chút xíu chăng nữa
   • lôi tên ai ra gọi một cách khiếm nhã
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt