<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
en  
giới từ
 • (chỉ nơi chốn) ở, trong, trên, sang...
sống ở Pháp
lũ trẻ đang ở trong lớp
người ta đã nhốt nó vào tù
ông ta có một tài khoản ở ngân hàng
nó không thể ở yên được
mũ cát trên đầu
đi sang nước Anh
lên xe
 • (chỉ thời gian) trong, đến, về...
trong lúc này
đến tháng chín nó sẽ ra đi
về mùa hè
 • (chỉ trường hợp, hoàn cảnh) trong, trong khi
trong khi không có mặt những người làm chứng
 • (chỉ sự thay đổi) thành, làm thành
nghiền thành bụi
cải trang thành người ăn mày
cuốn tờ giấy thành bồ đài
 • (chỉ sự tin tưởng) ở, vào
tin ở bạn
tin vào chị ấy
 • (chỉ phương tiện) bằng, với...
đi du lịch bằng máy bay
 • (chỉ cách thức) bằng, thành
cắt thành hai
 • chỉ tình trạng, tình hình (thường không dịch)
quần áo rách rưới
nổi nóng
phòng lộn xộn
khoẻ mạnh
có tang; mặc đồ tang
cây đang nở hoa
 • (chỉ nghề nghiệp, chỉ chuyên môn, không dịch)
bác sĩ y khoa
cử nhân luật
 • (chỉ chất liệu) bằng
nhà (bằng) gạch
đồng hồ (bằng) vàng
 • (chỉ tính chất, thường không dịch)
vở kịch năm màn
 • (chỉ mục đích) để, để làm
đưa ra (để) bán
để chào mừng ngày lễ đó
nộp để làm mồi
 • (chỉ tư cách) với tư cách là, như
nói với tư cách là quân nhân
đối xử như nô lệ
 • (chỉ lĩnh vực) về
về chính trị
về tình yêu
nó rất giỏi toán
 • (dùng với động từ để chỉ cách tiến hành) vừa, trong khi
vừa làm vừa hát
không nói trong khi ăn
   • từ từ, từng tí một
   • càng ngày càng
ngày càng nghèo đi
   • (thông tục) loạn dâm đồng giới
hắn là người loạn dâm đồng giới
   • nói chung
   • thường, thông thường
   • đặc biệt
   • riêng
   • vả lại
   • vô ích, uổng công
   • đến sớm, đến trước
   • trễ, đến muộn
anh ta đến trễ
   • có lỗi
tôi có lỗi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt